Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers que ens permeten millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques d'anàlisis que ens ajuden a millorar el servei. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per saber quines cookies utilitzem, llegeix la nostra informació sobre cookies.

Càpsula Online

Data publicació: 07/02/20 10:06

L'orientació acadèmica i professional, a un clic.

 
Els dies 11, 12 i 13 de març de 2020 a l’Edifici i el Recinte Firal el Sucre de Vic el Consell Comarcal d’Osona, juntament amb les regidories de joventut de la comarca, va organitzar la sisena edició de les jornades Càpsula, destinades a l’orientació acadèmica i professional, on s’esperava la presència de 1500 alumnes de 4t d’ESO, PFI i Garantia Juvenil de 27 centres educatius de la comarca

El Departament d’Educació va instar, a causa de l’alerta pel Coronavirus, a la suspensió de tota activitat educativa que es faci fora dels centres i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. És per això que es va decidir la suspensió de les Jornades Càpsula 2020. Després d’avaluar la situació, s’ha decidit que aquesta suspensió sigui definitiva. Aquesta decisió s’ha pres davant la perspectiva a curt i mitjà termini en relació a les mesures adoptades per frenar el Covid19 i per la proximitat de les preinscripcions als centres educatius.

No obstant, i per a no deixar sense la orientació acadèmica que oferien les jornades als centenars d’alumnes afectats per la suspensió, s’ha determinat transformar el projecte i presentar el “Càpsula Online”, plataforma a on us trobeu ara mateix, a on els diferents centres educatius podran accedir a bona part dels continguts que s’haguessin pogut trobar a les jornades. 

Aquesta plataforma anirà combinada d’un acompanyament en l’assessorament acadèmic als diferents punts d’informació juvenil de la mà dels professionals de joventut de la comarca.

 

MONÒLEGS

Amb l'objectiu de mostrar, amb un toc d'humor, les trajectòries personals i el sistema educatiu català, us presentem els monòlegs representats per Godai Garcia, Anna Comet, Moha Amazian i Fortià Prat. 

Godai Garcia 

 

Anna Comet

 

Moha Amazian 

 

Fortià Prat

 

EINES D'AUTOCONEIXAMENT

Conèixer els teus interessos, capacitats, aptituds i la realitat del mercat laboral, és el primer pas per anar definint el teu projecte de vida i el teu futur professional.

Per anar construint aquest projecte personal i professional, és important que primer et coneguis a tu mateix. Et proposem un itinerari d’eines i recursos que t’ajudaran a prendre les decisions sobre les teves expectatives formatives, acadèmiques i professionals.

Es basa en diverses preguntes per detectar els teus valors, les teves competències, preferències i personalitat, amb uns resultats orientatius que poden canviar en el temps, segons els teus interessos. Fes una lectura detallada de les orientacions abans d'iniciar el qüestionari.

És important que responguis de forma reflexiva per poder obtenir uns resultats ajustats al teu perfil personal. Es recomana fer també altres qüestionaris per comparar-ne els resultats.

CONÈIXER ELS MEUS INTERESSOS: QÜESTIONARI D’AUTOCONEIXAMENT

Per a fer-ho, podeu utilitzar aquest diccionari de competències, a fi de conèixer-les millor i detectar-les entre els/les joves:

DICCIONARI PER ENTENDRE LES MEVES COMPETÈNCIES

BATXILLERAT O CICLES FORMATIUS? 

Batxillerat

El Batxillerat és una de les ètapes a escollir després de l’Educació Secundària i la seva durada és de dos cursos. Es caracteritza per a presentar diferents modalitats i, de manera flexible es poden cursar diferents vies dins de cada modalitat a fi d’oferir una formació més especialitzada per als/les alumnes. Aquests estudis tenen les següents finalitats: 

 • Impartir una formació de caràcter general que afavoreixi a la maduresa intel·lectual i personal, així com a l’augment de capacitats i competències. 
 • Preparar-te per assegurar unes bases sòlides per a estudis posteriors, tant per universitats com per formació professional.
 • Orientar-te, a fi de dibuixar les teves preferències i interessos futurs. 

 

L’ESTRUCTURA I MODALITATS DEL BATXILLERAT

 

Les assignatures del batxillerat LOMCE s'estructuren de la següent forma:

 • Matèries comunes: aquestes assignatures proporcionen una formació general a l'alumnat. Algunes són obligatòries i altres varien en funció de la modalitat de batxillerat triada.
 • Matèries de modalitat: són assignatures per poder profunditzar en la modalitat de batxillerat triada. Els centres i les administracions educatives en fixen la seva oferta.
 • Matèries específiques: en aquest tipus d'assignatures s'hi inclouen assignatures específiques, assignatures d'ampliació de continguts o altres assignatures a determinar per les administracions educatives.

Podràs obtenir el títol de batxillerat superant totes les matèries.

Després del Batxillerat cal prosseguir amb el teu itinerari formatiu i per a fer-ho, hi ha diverses opcions formatives. Al següent enllaç I DESPRÉS DEL BATXILLERAT QUÈ?  podràs explorar cada una d’aquestes opcions i conèixer-les totes per a poder prendre una decisió més fonamentada i ajustada al teu perfil. És important conèixer altres opcions acadèmiques i formatives, doncs aquestes et permetran tenir més informació alhora de decidir i investigar diferents professions. 

 

 


Si el que vols és accedir a la universitat després del batxillerat, hauràs de superar una prova específica d'accés.

 

Cicles Formatius

El principal objectiu dels cicles formatius de grau mitjà és que assoleixis una correcta utilització dels instruments i les tècniques d'una professió determinada.

Per a poder accedir a aquests estudis, cal que compleixis una de les següents condicions:

 • Haver superat l'ESO o equivalent.
 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:
 • Superar una prova d'accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en què es realitza la prova o,
  • Superar un curs d'accés específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l'any en què es fa la matrícula al curs.

    

És important conèixer LES CARACTERÍSTIQUES DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ alhora de decidir per un itinerari formatiu, doncs conèixer-los et permetrà escollir la formació més adaptada a tu i als teus interessos. 

 Osona Territori FP

A través d’un treball cooperatiu entre el Grup de Centres de Formació Professional i el Departament d’Educació, s’ha elaborat un TRÍPTIC INFORMATIU amb tota l’oferta de formació professional que hi ha a la comarca per al curs vinent 2019-2020. 

Vocacions industrials

Les vocacions industrials es poden descriure com l'ofici o agrupació de diferents ocupacions que tenen en comú una o vàries àrees de coneixement i camps d’interès dintre d’un sector d’activitat econòmica concret. Com veuries dedicar-te a una professió en què combines els idiomes, la capacitat d’organització i les competències digitals?


Si estàs interesat/da sobre les principals funcions sobre LES VOCACIONS INDUSTRIALS, no dubtis a informar-te més.

 

 

Challenge Indústria 

La Juliana Canet i altres influencers van provar-ho, descobreix com els hi va anar, AQUÍ.

RECURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS I PROFESSIONALS

L’orientació Educativa serveix de guia per el treball professional i d’equip de professorat al servei de l’èxit escolar de l’alumne, a fi de garantir l’assoliment de les competències bàsiques des de l’acompanyament personalitzat de l’alumne al llarg de l’escolarització en els diferents ensenyaments. 

Aquesta tasca inclou diferents aspectes a tenir en compte: 

 • La integració de la funció orientadora en el procés d'aprenentatge de l'alumna i alumne
 • El reconeixement de la diversitat i la singularitat de l'alumnat
 • L'acció de la docència i de la tutoria exercides en conjunt i de forma complementària
 • La coordinació d'equips (interns i externs al centre) basada en la transferència dels aprenentatges de l'alumnat
 • Un perfil de professorat amb formació específica de l'àrea i global de l'ensenyament
 • Un perfil de professorat amb formació específica de l'àrea i global de l'ensenyament

 

Per a fer-ho podeu utilitzar com a recurs aquesta PROPOSTA DE TREBALL AL CENTRE EDUCATIU a fi d’abordar aquesta mirada orientadora en l’acció educativa a partir d’uns processos professionals de formació interna. A continuació es presenta un enllaç amb recursos formatius

Seguint el MODEL COMPETENCIAL ORIENTADOR elaborat des del Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012, s’aborden els principis pedagògics i les dinàmiques organitzatives i de relació d’un centre orientades a afavorir l’exit de l’alumne pel que fa a la seva autonomia i desenvolupament del seu projecte de vida. 

L’adolescència és un procés de canvis i evolució, un període ple d’oportunitats i riscos. Com a professionals és important que estiguem a prop d’aquests canvis i dotem als/les adolescents d’eines per ajudar a identificar les pròpies competències, detectant quines es poden millorar i de quina manera es pot fer.  A continuació es presenta un MANUAL D’EINES PER A AJUDAR A IDENTIFICAR LES COMPETÈCIES DELS/LES ALUMNES a través de l’acompanyament professional.  

RECURSOS PER A FAMÍLIES

L’orientació educativa és un procés que necessita coresponsabilitat entre família i escola. Des de casa és important tenir coneixement de com és vostre fill o filla i poder-lo acompanyar en la tria de futurs ensenyaments, a fi d’acompanyar-lo en el procés de construcció del seu projecte de vida. Com a pares i mares, és important dedicar temps a valorar els diferents factors que cal tenir en compte per a la construcció de l’itinerari formatiu del vostre fill/a. 

En aquest acompanyament són diversos els aspectes a tenir en compte:

 •         les seves habilitats i interessos;
 •         les seves capacitats;
 •         el seu rendiment acadèmic;
 •         els diferents ensenyaments i les característiques d’aquests;
 •         les vies d’accés als ensenyaments.

Les eines d’autoconeixement són essencials per a reconèixer aquests aspectes i fent un acompanyament vostres fills/es els podeu ajudar a interpretar millor els resultats obtinguts i extreure’n conclusions més útils. És important afavorir el diàleg amb els vostres fills/es i escolar-ne la seva opinió, doncs el vostre punt de vista ha de ser complementari, però no decisiu ni autoritari. Han de ser ells/es mateixos/es els que prenguin la dedició i cal que se’n responsabilitzin, doncs al final aprendre a decidir és un procés maduratiu pel qual han de passar. 

En el següent enllaç trobareu EINES D’AUTOCONEIXAMENT que poden utilitzar els vostres fills/es amb el vostre acompanyament. 

Acompanyament escolar des de casa 

Si voleu profunditzar sobre l’acompanyament escolar des de casa, en el proper enllaç es presenta una PROPOSTA DIDÀCTICA D’ACOMPANTAMENT per a famílies sobre com promoure a casa l’acompanyament escolar dels fills. Presenta diferent material dividit en diverses sessions amb els següents objectius: 

 

 1. Sensibilitzar les famílies sobre la importància d'implicar-se en el procés escolar dels fills perquè puguin assolir l'èxit escolar.
 2. Orientar i assessorar les famílies sobre com fer l'acompanyament escolar a casa.
 3. Possibilitar l'intercanvi d'experiències i l'aprenentatge entre iguals.

XERRADA: COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES? (Alba Muñoz, Fem Pedagogia) 

 


EL TREBALL DEL FUTUR JA ÉS AQUÍ 

 

Documents relacionats

Oferta 20-21 - Osona Territori FP